ปลามังกร

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ปลามังกร

nattawut
ปลามังกรผมครีบล่างหักไป 1 ครีบ

มัน จะ ตาย ไหม ครับ

มี วิธีแก้อย่างไรครับ
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ปลามังกร

Pichit Thaiyuenwong
ลำพังแค่ครีบหักคงไม่ทำให้ถึงกับตายหรอกครับ และอาจ
เกิดขึ้นได้สำหรับอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ  ทั้งหนวดขาด
เกล็ดหลุด อะไรทำนองนี้ไม่ใช่อาการหนักครับ

การรักษา
ถ้าครีบส่วนที่หักไปเป็นเพียงส่วนปลายก็คงไม่ต้องไปทำอะ
ไรเพราะเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ได้เองเพียงแต่ใช้เวลาสักหน่อย
แต่ถ้าหักลึกเข้าไปถึงโคนครีบในส่วนที่ต่อเชื่อมกับกล้ามเนื้อ
ก็อาจเกิดการอักเสบได้ ให้ดูแลรักษาความสะอาดของน้ำใน
ตู้ ใส่ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อแล้วสังเกตอาการใกล้ชิด
ในกรณีที่รักษาช้าไปครีบอาจไม่งอกมาใหม่ทำให้เสียโฉมได้
ครับ

คุณณํฐวุฒิลองบอกรายละเอียดผมอีกหน่อยสิครับว่าปลาตัวนี้
ครีบหักตรงจุดไหน ยิ่งมีรูปประกอบด้วยก็จะยิ่งดีครับ